Locus Iste – Anton Bruckner | Siparantum Choir [Video]

In the following link, you can listen to our interpretation of “Locus Iste” by Anton Bruckner, which we have performed with great dedication by the Siparantum Choir. The video has been selected to commemorate the 200th anniversary of Bruckner’s birth in 2024 as part of the Upper Austria Cultural Expo.

More, click on the link below

https://www.anton-bruckner-2024.at/en/news/weltumspannendes-locus-iste/

A dream that is coming true


The Siparantum Choir has already taken to the stage of the #Wiener #Konzerthaus in the dress rehearsal for the New Year concert, together with #WienerSingakademie and #WienerSymphoniker / Wellber under the direction of Maestro Omer Meir Wellber.
Ludwig van Beethoven’s Symphony No. 9 in D minor op. 125 (1822–1824).

Konkurs

SIPARANTUM CHOIR

3 pozita për Soprano

3 pozita për Alto

3 pozita për Tenor

3 pozita për Bass

Aplikuesit duhet të dërgojnë CV-në, një video të kënduar të një pjese korale (sipas përzgjedhjes së tyre) në info@siparantumchoir.com

Përparësi në konkurs kanë kandidatët që kanë të përfunduar solo këndimin apo janë në proces të studimeve.

Konkursi është i hapur deri me 19 Janar 2024.

Kandidatët e pranuar do të njoftohen përmes email-it deri me 25 Janar 2024.