Konkurs

SIPARANTUM CHOIR

3 pozita për Soprano

3 pozita për Alto

3 pozita për Tenor

3 pozita për Bass

Aplikuesit duhet të dërgojnë CV-në, një video të kënduar të një pjese korale (sipas përzgjedhjes së tyre) në info@siparantumchoir.com

Përparësi në konkurs kanë kandidatët që kanë të përfunduar solo këndimin apo janë në proces të studimeve.

Konkursi është i hapur deri me 19 Janar 2024.

Kandidatët e pranuar do të njoftohen përmes email-it deri me 25 Janar 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *