Njoftim

Për shkak të numrit të madh të aplikuesve, kandidatët e pranuar do të njoftohen zyrtarisht përmes email-it deri me 9 Shkurt 2024.

Ju falënderojmë sinqerisht për pjesëmarrjen dhe interesin tuaj në Konkursin e Korit Siparantum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *