Education Workshops & Training Programs

(English Below)

Kori Siparantum po zhvillon trajnim muzikor me fëmijët e shkollave fillore në disa qytete të Kosovës, me temë “Organizimi i punëtorive edukative-muzikore në shkollat e qytetit dhe zonave rurale”. Ky aktivitet ka në fokus rëndësinë që ka këndimi koral për të rinjtë për të zhvilluar këndimin e drejt dhe dhe pasurimin e jetës kulturore në vendin tonë.

Gjatë këtij trajnimi fëmijët u njohën nga afër me edukimin e këngës korale. Gjatë punëtorisë, nxënësit u informuan për sukseset e Korit Siparantum (veçanërisht për punën e korit të fëmijëve, Siparantum Kids).
Gjatë këtij trajnimi, studentët patën mundësinë të punojnë me dy ligjeruesit tanë të mrekullueshëm, Fëllanza Taraku dhe Redon Hajdari, të cilët punuan dy këngë korale gjatë këtij trajnimi, që në fakt ky edhe është synimi ynë që fëmijët të mësojnë më shumë rreth këngës, veçanërisht rëndësisë së këndimit koral në moshat e reja.

Falenderojmë Drejtorinë e Arsimit në Pejë, Drejtorinë e shkollës, mësimdhënësit, stafin dhe nxënësit e shkëlqyer për përkushtimin dhe kreativitetin e tyre.

Foto nga trajnimi i mbajtur në shkollën fillore “8 Marsi” në Pejë. Në foto: Fëllanza Taraku dhe Redon Hajdari, folës.

Ky projekt është mundësuar nga Ambasada e Zvicrës në Prishtinë
#Ambasada e ZvicrësNë Kosovë #SchweizerischeEidgenossenschaft

Siparantum Choir is holding music training with children of elementary schools in several cities of Kosovo, with the theme “Organization of educational-musical workshops in schools of the city and rural areas.” This activity focuses on the importance of choral singing for young people to develop sight singing and enrich cultural life in our country.

During this training, the children were closely acquainted with choral singing education. During the workshop, the pupils were informed about the successes of the Siparantum Choir (especially the work of the children’s choir, Siparantum Kids).
During this training, the students had the opportunity to work with our two lecturers, Fëllanza Taraku and Redon Hajdari, who performed two choral songs during this training, which in fact, is the goal for the children to learn more about singing, especially about the importance of choral singing at young ages.

Photo from the training held at the “8 Marsi” primary school in Peja. In the photo: Fëllanza Taraku and Redon Hajdari, speakers.

We thank the Directorate of Education in Peja, the school Directorate, the teachers, the staff, and the excellent students for their commitment and creativity.

This project is made possible by the Embassy of Switzerland in Kosovo #SchweizerischeEidgenossenschaft

Foto të realizuara nga punëtoria në shkollën fillore “8 Marsi” në Pejë. Në foto; Fëzllanza Taraku dhe Redon Hajdari (ligjrues)


(English Below)

Po vazhdon trajnimi në shkolla me temë “Organizimi i punëtorive edukativo-muzikore në shkollat e qytetit dhe zonave rurale “, kësaj radhe në shkollën fillore “Asdreni”, në Pejë.

Përgjatë këtij trajnimi, nxënësit kanë patur mundësinë të punojnë me dy ligjëruesit tonë; Valentina Hyseni dhe Fidan Strumcaku. Falenderojmë Drejtorinë e Arsimit në Pejë, Drejtoreshen e shkollës Agime Lajçi, mësueset, stafin dhe nxënësit e mrekullueshëm për angazhimin dhe kreativitetin.

The training in schools on the topic “Organization of educational-musical workshops in the schools of the city and rural areas” continues this time at the “Asdreni” primary school in Pejë.

During this training, pupils worked with our two lecturers, Valentina Hyseni and Fidan Strumcaku. We thank the Directorate of Education in Pejë, the school principal Agime Lajçi, the teachers, the staff, and the excellent pupils for their commitment and creativity.

Shkolla Asdreni – Peje

Ky projekt është mundësuar nga Ambasada Zvicërane në Prishtinë #EmbassyOfSwitzerlandInKosovo#SchweizerischeEidgenossenschaft


(English Below)

Foto nga trajnimi në shkollën fillore “Lidhja e Prizrenit”, me temë “Organizimi i punëtorive edukativo-muzikore në shkollat e qytetit dhe zonave rurale “.

Gjatë kësaj punëtorie, nxënësit kanë patur mundësinë të punojnë me dy ligjrueset ; Kujtesa Nimanaj dhe Fllanza Taraku. Falenderojmë Drejtorinë e Arsimit në Deçan, drejtorinë e shkollës, mësueset, stafin dhe nxënësit e mrekullueshëm kreativitetin.

Photo from the training at the “Lidhja e Prizrenit” primary school, with the theme “Organization of educational-musical workshops in the schools of the city and rural areas.”

During this workshop, the pupils worked with the two lecturers, Kujtesa Nimanaj and Fllanza Taraku. We thank the Directorate of Education in Deçan, the School Directorate, the teachers, the staff, and the excellent students for their creativity.

This project is made possible by the Embassy of Switzerland in Kosovo#EmbassyOfSwitzerlandInKosovo#SchweizerischeEidgenossenschaft


(English Below)

Po vazhdon punëtoria në shkollën fillore “Andon Zako Cajupi”, Mitrovicë, me temë “Organizimi i punëtorive edukativo-muzikore në shkollat e qytetit dhe zonave rurale “.

Gjatë kësaj punëtorie, nxënësit kanë patur mundësinë të punojnë me dy ligjrueset ; Fidan Strumcaku dhe Valentina Hyseni. Falenderojmë Drejtorinë e Arsimit në Mitrovicë, drejtorinë e shkollës, mësuesit, stafin dhe nxënësit e mrekullueshëm kreativitetin.

The workshop in the primary school continues at the “Andon Zako Cajupi,” Mitrovicë, with the theme “Organization of educational-musical workshops in the schools of the city and rural areas.”

During this workshop, the pupils worked with the two lecturers, Fidan Strumcaku and Valentina Hyseni. We thank the Directorate of Education in Mitrovica, the school directorate, the teachers, the staff, and the excellent students for their creativity.

This project is made possible by the Swiss Embassy in Pristina

#EmbassyOfSwitzerlandInKosovo#SchweizerischeEidgenossenschaft


(English Below)

Wow çfare dite e bukur. Çfarë eksperience!

Përfoundoi edhe punëtoria e fundit, kësaj radhe në shkollen fillore “Thimi Mitko“, Gjilan, me temë “Organizimi i punëtorive edukativo-muzikore në shkollat e qytetit dhe zonave rurale “.

Gjatë kësaj punëtorie, nxënësit kanë patur mundësinë të punojnë me dy ligjrueset ; Diellza Halimi dhe Arbër Maliqi. Falenderojmë Drejtorinë e Arsimit në Gjilan, drejtorinë e shkollës, mësuesit, stafin dhe nxënësit e mrekullueshëm kreativitetin.

Wow, what a beautiful day. What an experience!

The last workshop, this time at the primary school “Thimi Mitko,” Gjilan, with the theme “Organization of educational-musical workshops in the schools of the city and rural areas.”

During this workshop, the students could work with the two lecturers, Diellza Halimi and Arbër Maliqi. We thank the Directorate of Education in Gjilan, the school directorate, the teachers, the staff, and the excellent pupils for their creativity.

This project is made possible by the Swiss Embassy in Pristina

#EmbassyOfSwitzerlandInKosovo#SchweizerischeEidgenossenschaftEmbassy of Switzerland in Kosovo

More info:

www.siparantumchoir.com

This project is supported by