Konkurs / Siparantum Choir

SIPARANTUM CHOIR hap konkurs për:

4 Tenor

5 Bass

Aplikoni tani:

  • Dërgoni CV-në tuaj në adresën info@siparantumchoir.com
  • Bashkangjitu një video të një pjese të lirë korale që do të paraqesni.

Kushtet e aplikimit:

  • Përparësi do të jepen kandidatëve që kanë përvojë në solo këndim ose janë në proces të studimeve për këndim.

Afati i aplikimit është më 21 Gusht 2022. Kandidatët e pranuar do të njoftohen përmes email-it më 25 Gusht 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *